Listen med prøvesvar vises ikke længere i journalen.

Denne ændring skyldes at kunder tidligere har oplevet lang indlæsningstid af journaler hvor listen med prøvesvar er lang. Prøvesvarene vil nu ligge som et link i journalen som der kan klikkes på, eller hentes frem ved at vælge menuen “Vis” og “LabLink lister” i journalen.

faqlablinkvis