pacs

Hvordan fungerer PACS?

  • PACS er vores løsning på al kommunikation mellem Sanimalis og klinikkens røntgenudstyr.
  • PACS er skræddersyet til brugerne af Sanimalis
  • PACS kommunikerer direkte med klinikkens modaliteter som CR, CT, MR, US, Tandrøntgen m.m. på modalitetens eget sprog (DICOM).
  • PACS er en integreret del af Sanimalis. Dette gør at vi får en direkte kommunikation begge veje, fra Sanimalis via PACS løsningen, til modaliteten. Fra modaliteten når undersøgelsen er godkendt, via PACS løsning, og tilbage til journalen i Sanimalis. Dette gør at informationen om patienten og undersøgelsen automatisk overføres til modaliteten og at bestiller af undersøgelsen får tilbagemelding når undersøgelsen er udført og godkendt af radiolog/radiograf, hvorpå billederne kan ses direkte i Sanimalis.
  • PACS stiller ingen krav om dyre kommunikationsløsninger, men benytter klinikkens eksisterende infrastruktur, både internt og eksternt (internet forbindelse).

Vi tilbyder PACS med tre forskellige løsninger tilpasset efter behov:

  • PACS Cloud løsning, hvor alle klinikkens undersøgelser lagres og distribueres online. Produktet passer bedst for dem, som har en mindre eller mellemstor årlig produktion (fra ca. 500 til 1000 undersøgelser om året). Denne løsningen kræver ingen drifts kompetence, og stiller ingen andre krav til klinikken end en Internetforbindelse.
  • Lokal PACS server med Cloudløsning som backup, hvor alle klinikkens undersøgelser først lagres lokalt på et nærlager, for så at overføres og lagres online. PACS holder selv styr på, hvor undersøgelsen er lagret. Produktet passer bedst for dem, som har fra en mellemstor til stor årlig produktion af undersøgelser (fra 1000 til 2500 undersøgelser om året). Produktet stiller krav til klinikkens datakompetence og infrastruktur.
  • “Stand Alone” Lokal PACS server, hvor alle klinikkens undersøgelser lagres lokalt og distribueres fra klinikkens egen server. Produktet passer bedst for dem, som har en mellemstor til stor årlig produktion af undersøgelser (fra 1000 til 2500 undersøgelser om året), og har egen driftskompetence. Løsningen stiller krav til datakompetence, infrastruktur, og backup rutiner.

Fælles for alle tre modellerne er, at de har samme funktionalitet og grænsesnit, dette giver en enklere brugeroplæring og god brugeroplevelse.

Systemets distributionsløsning er så fleksibel og robust, at når undersøgelsen er godkendt og læst ind i PACS systemet, så er den tilgængelig på alle klinikkens arbejdsstationer. Eneste begrænsning for at studere undersøgelsen vil ligge i de enkelte arbejdsstationers skærmopløsning, men med den skærmteknologi, der findes i dag, vil dette have en marginal betydning for de fleste klinikker.