hundhast

Journalsystemet Sanimalis er en 5. generations løsning til dyrlæger, som arbejder med familiedyr, hest og/eller produktionsdyr. Programmets målgruppe er praksisdyrlæger, der ønsker en effektiv journalføring og debitering i høj kvalitet. Sanimalis kan kommunikere med interne såvel som eksterne laboratorier og billeddiagnostisk udstyr. Systemet kan levere og hente oplysninger hos leverandører og myndigheder. Sanimalis gør det let at overskue indlagte patienter og giver samtidig et godt overblik i situationer, hvor flere på klinikken er involveret i behandlingen af patienten.

Kort præsentation her