Kurs i Journal!

sanimalis1

Få mer ut av journalen i Sanimalis

Journalen er NAVet i Sanimalis. Her kan du føre og se journaler og sykehistorie. Du kan raskt kommer over til de andre delene av programmet, slik som timebok, kunder og dyr, regning og faktura, reskontro.

Dato: 04.05.2017

Tid: kl. 09.00 – 16.00

Sted: Gardermoen Airport Hotell

Kursholder: Marit Lund Nordhaug, Produktsjef og Veterinær

Kursavgift: 1500kr eks.mva. pr. deltager

 

Kurset tar utgangspunkt i Journal-menyen og har følgende disposisjon:
  • Journalmenyen – få oversikt
  • Journalen – grunnleggende

– Hvorfor må vi skrive journal? – litt om journalforskriften

– Den ‘nye’ journalen i Sanimalis – hva er nytt?

– Oversikt over journalen: Journaltre – dyr – vekt – innkallinger – kunde – regning

– Skrive journal: anamnese, undersøkelse, diagnose, behandling, medisiner og resept

– Informasjon til kunde – epikrise/sykehistorie/etterbehandlingsråd

-Bruk av maler for anamnese, undersøkelse og behandling

-Journalforslag = maler for undersøkelse/behandling, medisiner og priser

-Sykehistorie

-Journalstatus og dyrestatus

-Menyvalg rundt hele journalen

 

  • Sidefane journal – sidefane gjøremål
  • Søk journal
  • Hente og sende data
  • Journalen – utvidet

-Henvisning – innkommende

-Lab – ekstern/intern (kort)

-Bildediagnostikk (kort)

-Oppstalling (kort)

-Media

-Prodenta tannjournal

-Journalvedlegg (PDF) – rekvisisjoner

-Attester

-Forsikringskrav (kort)

-Besøk – semin (kort)

 

  • Annet fokus etter ønske fra kursdeltagere

 

Kursmateriell blir delt ut ved kursets start. Enkel lunsj blir servert kl. 12. Dersom det er andre tema relatert til emnet «Journal» som det ønskes fokus på, bes dere om å sende inn ønske sammen med påmeldingen.

Påmelding sendes til morten.bygland@sanimalis.com