Resept via nettapotek

Sanimalis AS har høsten 2016 inngått samarbeid med Komplett Apotek AS om reseptbestilling og påfølgende leveranse hjem til eieren med post i butikk, ekspress over natten eller hjemlevering (dør-til-dør). Løsningen har vært i pilot hos utvalgte klinikker siden oktober 2016.

Løsningen fungerer i hovedtrekk slik:

Komme i gang:
Vi er fortsatt i pilotfasen og hver klinikk må bestille tilgang til å bruke løsningen fra Sanimalis Norge AS. Tilgangen styres av lisensnøkkelen. Det er ingen kostnad ved å bruke nettapotek. Fra september 2017 tilbyr vi kr. 5,- per resept som går via Komplett Apotek. Hver veterinær og alle kunder som skal bruke løsningen må være registrert med personlig mobiltelefonnummer og e-post adresse. Disse brukes av Komplett Apotek for identifisering av veterinær/kunde og til informasjon og faktura til dyreeieren.

Bruk av løsningen:
Du fører resepten på helt vanlig måte. Når du er ferdig og velger forhåndsvis eller skriv ut, vil et gult vindu dukke fram. Dette skjer nå bare hvis Komplett Apotek har de aktuelle pakningene på lager:

 

 

 

 

 

Ordredetaljer viser antall, medisinpakning, stykkpris og pris. Du kan fortelle kunden hva det vil koste.

Leveringsmetode viser antall tilgjengelige for kundens adresse i parentes. Programmet foreslår vanlig post i butikk med pris. Du kan aktivere nedtrekkspila og vil da se de ulike alternativene med priser og leveringstider slik:

 

Bestill hjemlevering for: Her står samlet pris for medisin og levering (og under står det ca. 1-3 dager). Med all denne informasjonen på skjermen kan du så spørre om kunden vil ha medisinen levert hjem eller ikke. Fordi dette er en helt ny løsning er det viktig å presisere at medisinen faktisk kommer i posten, at kunden skal hente den i sin vanlige butikk og ikke skal må dra til et apotek (forveksling med humane e-resepter er utbredt).  OBS: Hvis dyreeieren takker ja, må det vurderes om ekstra medisin skal sendes med dyret hjem, til bruk før medisinen fra Komplett dukker opp i posten.

Beslutning må nå tas, og her har vi alle muligheter like lett tilgjengelig:

  Du er usikker/angrer. Det gule vinduet lukkes.

  Kunden vil ha papirresept. Det gule vinduet lukkes og du får opp vanlig forhåndsvisning og kan skrive ut.

Det gule vinduet lukkes og du får forhåndsvisning og kan skrive ut.

Kunden vil ha medisinen levert hjem og resepten sendes til Komplett Apotek (og hva som skjer videre nå forklares under).

Dette valget gjelder veterinæren, om du ønsker å få opp det gule vinduet hver gang du velger forhåndsvisning av resept eller ikke. Vi anbefaler sterkt å ikke ta vekk haken for hjemlevering før du har prøvd dette en tid.

Bruk av hjemlevering («Send bestillingen til Komplett Apotek):

Når kunden har valgt hjemlevering og du går videre vil dette kontrollvinduet komme fram:

Her er viktig å kontrollere at kundens adresse, telefonnummer og e-post adresse er riktig. Dette er kontaktinformasjonen for Komplett Apotek til både å ringe kunden og å sende informasjon om bestillingen og ikke minst: Fakturaen fra Komplett Apotek sendes til kundens e-post adresse.

Hvis alt er i orden går du videre med «Send» og du får til slutt opp ‘signeringsbildet’ der du må oppgi brukernavn og passord, eller PIN kode (bruke F12 først, så kode), samme som ved innlogging i Sanimalis.

Hvis kunden sier ‘ja’ sendes resepten til nettapoteket og resepten settes til ‘Sendt og lukket’-
Hvis noe er feil, må resepten ‘Kanselleres’ og du må starte på en ny resept (husk at du kan kopiere fra historikken) (du kan altså ikke lenger bare åpne resepten for redigering og ny utskrift). Både kunden og veterinæren får e-post fra Komplett Apotek om når medisinen kommer.

Hvis kunden sier ‘nei’ eller veterinæren ikke anser det som aktuelt for kunden, er det lett å skrive ut resepten på papir på vanlig måte. Veterinæren velger da mellom alternativene: «Dyreeier er ikke interessert», eller, «Jeg vil ikke spørre om dette nå.» For statistikkens del er det her viktig at veterinæren velger riktig alternativ. Resepten blir ‘skrevet og lukket’. Den kan angres ved å ‘kansellere’.

Hvis veterinæren ikke ønsker å bruke nettapotekfunksjonen, selv om klinikken har gått inn på denne ordningen, kan den enkelte veterinær hake vekk «Fortsett å tilby hjemlevering». Denne informasjonen vil bli sendt til Komplett Apotek.

VIKTIG om signering:
Nettapotek (og andre elektronisk reseptløsning) trenger en erstatter for den tradisjonelle underskriften på papirreseptene. Det trengs en elektronisk signering, også kalt autentisering. Det er viktig at løsningen sikrer at bare veterinærer kan bestille medisiner via resept via nettapotek. For at dette skal bli lettere å bruke for veterinærene, har vi valgt å bruke innloggingen i Sanimalis som sikkerhet. Hvis dette skal være sikkert nok, må veterinærene IKKE gi fra seg brukernavn og passord til andre, annet enn i unntakstilfeller (der en veterinær har en personlig assistent som jobber for seg). Husk at det er den veterinæren som står som ansvarlig for resepten som blir holdt ansvarlig uansett.

Litt mer om det som skjer i bakgrunnen:
For hver resept vil veterinæren vil få mulighet til å velge Komplett Apotek eller ikke. Det første som skjer er et søk (i bakgrunnen) på om Komplett Apotek har medisinpakningen på lager eller ikke. Hvis medisinpakningen ikke finnes hos Komplett Apotek, vil du ikke kunne bruke dem akkurat nå og det store gule vinduet (se under) kommer ikke fram. Alt vil oppføre seg som vanlig (som for papirresepter). Komplett Apotek blir alltid varslet (anonymt) om at en klinikk har forespurt en vare som ikke er på lager. På denne måten kan Komplett Apotek etterfylle sine lager.

 Praktisk anvendelse:
Løsningen er meget aktuell å bruke ved telefonresepter der kunden ikke er på klinikken. Pilotfasen viser så langt at det som regel er best å bruke post-i-butikk, altså at kunden henter medisinen i den butikken de vanligvis bruker. Det er ofte kø på apotekene for å hente ut resepter, mens post-i-butikk er lettere tilgjengelig.

Nettapotek vil også være veldig aktuell å bruke i tradisjonell stordyrpraksis med lange avstander til nærmeste apotek og der ofte det lokale apoteket kan være tomt for den aktuelle medisinen som da må bestilles fra mer sentrale strøk likevel.

Resepthonorar:
Det er ingen innkreving av resepthonorar fra Komplett Apotek sin side. Denne gamle ordningen med at apotekene legger på resepthonorar på vegne av veterinærene er antakelig på vei ut. Veterinæren/klinikken må derfor kreve sitt resepthonorar på andre måter.