God Jul og Godt Nytt År!

Kjære alle sammen,

2017 nærmer seg slutten, og som vanlig er det riktig å se litt tilbake på året som har gått samtidig som vi fester blikket fremover mot kommende utfordringer.

I 2016 fikk vi tilbakemelding fra våre kunder om at utviklingstempoet i Sanimalis gikk for fort. I 2017 implementerte vi derfor flere faser fra utvikling til levering med flere tester og kontrollpunkt. Vi lanserte også færre oppdateringer med ny funksjonalitet, og prioriterte først og fremst retting av feil og mangler som dere har varslet oss om. Det er gledelig å se at antall henvendelser til vår support, som følge av dette, er på vei nedover. Samtidig ser vi fortsatt en økning i antall henvendelser når vi slipper versjoner med ny funksjonalitet. Årsaken til dette er nok todelt; for det første er det økt risiko for «bugs» når vi lanserer ny funksjonalitet og for det andre så er det nok mange av våre kunder som i en hektisk arbeidshverdag ikke har tid til å sette seg inn beskrivelsen av ny funksjonalitet som alltid sendes ut samtidig. I 2018 vil vi derfor ha økt fokus på arrangere webinarer som går igjennom de mest kritiske oppdateringene. I 2018 vil vi også lansere vårt nye e-læringsverktøy, som gjør at dere enkelt og effektivt kan få mer opplæring i systemet på områder dere føler et behov for.

For de av dere som er produksjonsdyrveterinærer så blir 2018 året hvor det faktisk skjer noe. Overføringen fra Practice til Sanimalis vil settes i gang, og vi lanserer endelig VIA som kommer til å gjøre journalføring i felt veldig mye mer effektivt.

Vi ser av statistikken vår på support i 2017 at ventetiden for å komme igjennom på telefon i perioder er for lang. Vi har derfor helt på tampen av året ansatt en ny ressurs på vår support, slik flere ører og hender står klare til å hjelpe dere.

Vi sendte ut en kundeundersøkelse på slutten av året i år. Den viser at våre kunder er mer fornøyde i år, kontra i fjor. Supporten vår er fortsatt den delen som scorer høyest, noe som er gledelig. Det nest viktigste resultatet fra undersøkelsen er at hele 47,5% av våre kunder mener at produktet vårt har blitt bedre. Det viser at vi er på rett vei. Det viktigste vi lærer fra denne undersøkelsen er imidlertid at vi fortsatt må forbedre oss på en rekke punkter, og det har vi tatt inn i våre planer for 2018.

Ett høydepunkt for oss i Sanimalis i 2017 var at vi fikk anledning til å markere 30 års jubileet sammen med våre kunder og samarbeidspartnere under Veterinærdagene i Trondheim. Det var en gledelig opplevelse som ga inspirasjon til å lykkes og forbedre oss de neste 30 år.

2018 medfører noen organisasjonsmessige endringer i Sanimalis Norge. Vår daglige leder, Frode Heimen, har takket for seg og blitt gründer. Dagfinn Nordhaug holder skuta på rett kjøl frem til sommeren, da Morten Bygland tar over på permanent basis.

 

Vi ønsker alle våre kunder og samarbeidspartnere en riktig God Jul og ett Godt Nytt År! Vi ser frem til samarbeidet i 2018!