Informasjon om GDPR

EUs forordring for personopplysninger blir norsk og europeisk lov i mai 2018. Dette har implikasjoner for klinikkdrift, og Sanimalis har gjort tilpassninger i systemet slik at det blir enklere for våre kunder å møte kravene i loven. Vi har derfor utarbeidet ett informasjonskriv som alle bør sette seg inn i: INFORMASJON om nye GDPR