Kontantstrømmen er borte fra «Daglig oversikt»

Det stemmer, dette er en endring som kom inn i versjon 1.161.20.
Vi har erstattet dette med en kontobalanse slik at det skal bli lettere å se avvik. Daglig oversikt gir detaljer på transaksjonsnivå pluss en oversikt over alle kontoer som har vært brukt med debet/kredit-balanse. Summen av disse kontoene skal alltid være i balanse.