Regningen er betalt med kort, betalingen gikk gjennom på betalingsterminalen, men i Sanimalis er regningen fortsatt skyldig.

Dette er en kjent feil som har dukket opp i siste versjon av Sanimalis. Du kan forsøke å høyreklikke på betalingslinjen og velge annuller, for så å legge inn betalingen på nytt. Klarer du ikke rette opp regningen selv i ettertid kontakter du oss på support.

Omfanget av feilen er svært sjelden, og lar seg lett løse av vårt supporpersonell.