Tabell med prøvesvar vises ikke lengre i journalen.

Denne endringen skyldes at kunder tidligere har opplevd noe treghet i journaler som har lange tabeller med prøvesvar. Prøvesvarene vil nå ligge som en link i journalen som må klikkes på, eller hentes frem ved å velge menyen «Vis» og «LabLink Tabeller» i journalen.

faqlablinkvis