For regnskap, se denne siden.

Aksjonærer

Hungnes Holding AS 39,25 % 1 067 685
Piiotarho AS 24,22 % 658 400
SPEED AS 10,20 % 277 541
Anders Kihlberg 4,63 % 126 000
Cicoia AS 4,63 % 126 000
Halldor Matre Skålnes 3,68 % 100 000
Kvale AS 3,68 % 100 000
Jo Kvalvaag 2,57 % 70 000
Molde Kunnskapspark 2,50 % 68 041
Sanimalis AS 2,00 % 54 354
Mari Ann Bævre 0,77 % 21 002
Hans Mundal 0,74 % 20 000
Ingrid Nerland 0,55 % 15 000
Geir Erik Berge 0,22 % 5 949
Jan Christiansen 0,11 % 2 958
Tonje Funderud 0,05 % 1 479
Trine Funderud 0,05 % 1 479
Rasmus Lang-Ree 0,06 % 1 752
Drammen Dyreklinikk AS 0,04 % 1 047
Byåsen Dyreklinikk AS 0,03 % 898
Halvor Hektoen 0,01 % 203
Olav Distad 0,01 % 203
Grete Steihaug 0,01 % 203
Linda Eriksen 0,01 % 203
Totalt 100 % 2 720 397

Styret

Styret i ProfVet AS består av 5 personer. Styrets sterke veterinærfaglige bakgrunn sikrer at fokus blir rettet mot det veterinære markedet.

Halldor Matre Skålnes
Styreformann
Født 1959.
Uteksaminert ved NVH i 1986. Har foruten veterinærutdannelse studert økonomi ved NHH, arbeidet ved FFI og vært privatpraktiserende stordyrspraktiker i 3 år. Startet og driver Jeløy Dyreklinikk. Har vært formann for smådyrpraktiserendes forening, representant i sentralstyret i DNV og er initiativtakeren til Dyreidentitet A/S.

 


Anders Talleraas
Styremedlem
Født 1946.
Sivilingeniør ved maskinlinjen fra Norges Tekniske Høyskole 1971. Daglig leder i Talikon AS. Erfaring fra en rekke styreverv innen næringslivet og politikken. Har vært Høyres representant fra Møre og Romsdal i 5 perioder på stortinget. Har tidligere jobbet ved Glamox. Anders Talleraas har vært styreformann i Molde Kunnskapspark. Molde Kunnskapspark eier pr. 30.september 2006 68.041 aksjer i ProfVet AS, tilsvarende 3.00%.
Sivert Petter Dyrkorn
Styremedlem
Født 1966.
Har siden 1993 hatt samarbeid med ProfVet med hovedvekt på regnskapsfaglige spørsmål knyttet til VetLett-programmene samt regnskap og skattekurs for veterinærer. Daglig leder og autorisert regnskapsfører i Dyrkorn Regnskapskontor AS.
Bjarne Kvale
Styremedlem
Født 1958.
Uteksaminert fra NVH i 1983. Jobber som privatpraktiserende på Kongsvinger. Driver smådyrklinikk og stordyrpraksis sammen med 4 kolleger.
 Anders Kihlberg
Styremedlem
Født 1963.
Uteksaminert fra Chalmers Tekniksa Högskola i 1987. Har jobbet med programvareutvikling i oljebransjen siden 2001. Eier og driver i dag Signera konsernet i Sverige der selskapet hovedsakelig driver med økologisk byggnungskonstruksjon og turisme.