• Toveiskommunikasjon fra Sanimalis til labenhetene og tilbake til Sanimalis igjen
  • Registrer riktig resultat på riktig pasient, hver gang
  • Labresultat automatisk inn i journal. Ingen manuell føring
  • Automatisk taksering av labanalyser inn i regning sikrer at alle kostnader dekkes
  • Ordre og resultater i samme visning, som gir mer profesjonelle og oversiktlige journaler
  • PDF-fil med originalt resultat lagres i journal
  • Fullstendig oversikt over alle analyser som er utført
  • Støtter flere laboratorier i samme oppsett

LabLink

«Vi på Fredrikstad Dyrehospital tok i bruk LabLink-løsningen for vårt laboratorie i september 2015. LabLink gir en betydelig tidsbesparelse i forhold til tidligere manuelle rutiner. Det sikrer også at vi unngår feilregistreringer. Resultatene fra prøvene, med avvik fra normalverdier i ulik farge, er lett synlige i journalen.»

– Carsten Glindø, Fredrikstad Dyrehospital