Phone er et personlig program med egen produktnøkkel installert på din telefon, og knyttet til Sanimalis.

Du kan definere dine egne journalforslag per dyreart med medisiner, priser, og bruk av massebehandling. Dette vil gjøre journalføring i fjøs og stall enkelt, korrekt og på meget kort tid.
Phone
Innhold:

  • Avtaler kan hentes fra Sanimalis eller føres direkte
  • Kunder og dyr overføres fra Sanimalis, og nye kan legges til
  • Kundekontakt via SMS integrert i kundearkivet – Ring enkelt fra Phone
  • Besetningsliste og fjøslogg kan hentes direkte
  • Drektighetskontroll kan føres direkte i fjøsloggen
  • Besøk med journaler, semin og priser kan føres, og føringen likner på den i Sanimalis
  • Mulighet for detaljert medisinføring, diagnoser, priser og journalforslag overføres fra Sanimalis
  • Mulighet for massebehandling
  • Sender data til Geno
  • Phone synkroniserer til Sanimalis og der kan du sende data til Dyrehelseportalen, TINE og Mattilsynet