Journalsystemet Sanimalis er vår 5. generasjons løsning for veterinærer som jobber med kjæledyr, hest og produksjonsdyr. Programmets målgrupper er praksisveterinærer, hest- og dyreklinikker hvor kundene ofte bestiller konsultasjon på forhånd, kommer til klinikken, undersøkes og behandles, eller eventuelt oppstalles. Ofte benyttes avansert utstyr som kommuniserer direkte med journalsystemet, samtidig som ansatte ved klinikken dekker ulike ansvarsområder før, under og etter behandlingen av dyret. Sanimalis håndterer samtidig bruk av flere personer på en oversiktlig og brukervennlig måte. Sanimalis er i overenstemmelse med journalforskriften og bokføringsloven. Programmet er tilpasset medisinrapportering direkte til Mattilsynet, og ID- registrering av kjæledyr rapporteres direkte til Dyreidentitet.

 • I overenstemmelse med lovverket
 • Følger journalforskriften
 • Følger krav fra forsikringsselskapene
 • Medisinregister med automatisk oppdatering fra SLV
 • Sikrer enkel arbeidsflyt på klinikken
 • Timebok på funksjoner og personell
 • Tidsbesparende journalforslag med automatisk prising for undersøkelser og behandlinger
 • Rapportgenerator som tillater deg å lage egne rapporter og spørringer med utskrifter inkludert grafisk fremstilling
 • Journalfritekster med tabeller og valgbare stiler

 • Flere journaler på en regning, eller flere regninger på en journal
 • Maler med standardtekster
 • Enkel og tidsbesparende håndtering av forsikringsoppgjør
 • Standardisert PACS- system som støtter CR, CT, MR og ultralyd med arbeidslister
 • Fremtidsrettet design og teknisk løsning
 • Sentral eller lokal server
 • Integrasjon mot IP telefoni
 • Effektivt oppslag mot Gule Sider ved registrering av nye kunder
 • Høy datasikkerhet

Fornøyde kunder

«Om Sanimalis vil vi si at: Oppgraderingen til Sanimalis var godt håndtert og problemfri. Programmet er enkelt og intuitivt å bruke, er fleksibelt og møter våre krav til journalsystem.»

Kristen Bjormyr – Arendal Dyreklinikk


«Sanimalis er en stor forbedring i forhold til tidligere Clinic- versjoner, og vi opplever nå en betydelig forbedret hastighet og bedre flyt i systemet. Det er fortsatt rom for forbedringer, men slik vi bedømmer det er Sanimalis det journalsystemet i Norden med klart størst potensiale.»

Carsten Glindø – Fredrikstad Dyrehospital


«Journalsystemet er en del av vårt selskaps hjerte da det er meget sentralt i arbeidet som utføres hver dag på våre klinikker og sykehus, Med hjelp av Sanimalis som vårt felles journalsystem kan vi ytterligere løfte frem fordelene med å være en stor kjede og være ett verktøy for å forbedre kvaliteten og servicegraden mot våre kunder, samt bidra til en bedre oppfølging av vår virksomhet».

Anders Thunberg – VD og Konsernsjef Evidensia


«Etter en nøye vurdering og utvelgelse med mange aktører, er vi overbeviste om at Sanimalis er rett journalsystem å satse på for oss».

Peter Dahlberg – VD og konsernsjef AniCura