AniCura väljer Sanimalis!

Den Nordiska Alliansen, bestående av journalsystemsleverantörerna Trofast i Sverige, ProfVet i Norge och Novasoft i Danmark, har glädjen att meddela att de har kommit överens om ett långsiktigt avtal med AniCura gällande det veterinära verksamhets- och journalsystemet Sanimalis.

AniCura har under en längre tid genomfört en noggrann utvärdering av journalsystem på den Europeiska marknaden, med målsättning att hitta ett gemensamt journalsystem för deras djursjukhus och djurkliniker i Skandinavien. Utvärderingsprocessen har kommit fram till att Sanimalis är det system som är bäst lämpat för AniCuras verksamhet och behov. Valet av Sanimalis är ett resultat av många års ansträngningar att skapa ett framtidsorienterat journalsystem med en internationell plattform.

– ”Detta är en fantastisk milstolpe för Trofast och den Nordiska Alliansen. AniCura har gjort en omfattande utvärdering av kvalitet och funktionalitet, organisation och support samt utvecklingsmöjligheter och det känns naturligtvis väldigt bra att de valt oss. Det är ett fint kvitto på att vi utvecklas i rätt riktning och att vi har en spännande framtid. Vi tackar ödmjukt för uppdraget och ser fram emot samarbetet med AniCura”, säger Jesper Broström VD på Trofast.

– ”Vår vision är att skapa framtidens djursjukvård vilket bland annat innebär omfattande investeringar i infrastruktur och system för att möjliggöra än bättre kvalitet och service för våra kunder. Vårt journalsystem är verksamhetskritiskt, berör alla inom AniCura och är en viktig del i att realisera vår vision. Efter en rigorös utvärdering med många inblandade står vi övertygade om att Sanimalis är rätt journalsystem för oss att satsa på och den Nordiska Alliansen blir en bra partner för att ytterligare utveckla systemet i linje med våra behov”, säger Peter Dahlberg VD och koncernchef på AniCura.

AniCura föddes ur idén att med gemensamma resurser skapa en bättre djursjukvård. 2011 etablerades AniCura som den första sammanslagningen av djursjukhus i Norden och erbjuder idag högkvalitativ djursjukvård på 70 orter med exklusivt fokus på sällskapsdjur.

AniCura har över 1 200 anställda, tar årligen emot fler än en halv miljon patienter och är en ledande utbildnings- och remissinstans.
Trofast har sedan 1997 levererat verksamhetssystem till djursjukvårdsmarknaden. Genom en Nordisk Allians med ProfVet i Norge och Novasoft i Danmark erbjuds verksamhets- och journalsystemet Sanimalis till den veterinära marknaden i Norden. Tillsammans är den Nordiska Alliansen den största leverantören av verksamhetssystem i Norden med över 1 000 kunder och 7 000 användare.