EU:s dataskyddsförordning

I maj 2018 träder EU:s nya dataskyddsförordning i kraft. Det är ett regelverk som innebär striktare hantering av personuppgifter. Vi som systemleverantör har börjat se över rutiner, regler och ev. åtgärder som krävs för att vår användare ska kunna känna sig säkra vid användning av våra system. Är du intresserad av att läsa mer så klistra in
länken i webläsaren.
http://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/