shutterstock_447297313.jpg

PACS

I samarbejde med danske W4M. tilbyder vi PACS-løsning tilpasset Sanimalis.

Denne løsning giver et sømløst grænsesnit og fuld integration mellem Sanimalis og samtlige radiologienheder i på veterinærmarkedet. Sanimalis har også en helt ny, og bedre radiologijournal designet for at tage vare på klinikkens eget arbejdsflov.

 

Hvordan fungerer PACS?

 
  • PACS er vores løsning på al kommunikation mellem Sanimalis og klinikkenes røntgenudstyr

  • PACS er skræddersyet for brugerne af Sanimalis

  • PACS kommunikerer direkte med klinikkens modaliteter som CR, CT, MR, US, Tandrøntgen m.m. på modalitetens eget sprog (DICOM)

  • PACS stiller ingen krav om dyre kommunikationsløsninger, men benytter klinikkens allerede oparbejdede infrastruktur, både internt og eksternt (internet forbindelse)

  • PACS er en integreret del af Sanimalis. Dette gør at vi får en direkte kommunikation begge veje, fra Sanimalis via PACS løsningen, til modalitet. Fra modalitet når undersøgelsen er godkendt, via PACS løsning, og tilbage til journal i Sanimalis. Dette gør at informationen om patienten og undersøgelsen automatisk overføres til modaliteten og at bestiller af undersøgelsen får tilbagemelding når undersøgelsen er udført og godkendt af radiolog / radiograf, hvorpå billederne kan ses direkte i Sanimalis

Forskellige løsninger tilpasset forskellige behov:

 

PPACS Cloudlagring

PPACS cloudlagring, hvor alle klinikkens undersøgelser lagres og distribueres online. Produktet passer bedst for de som har en lille til mellemstor årlig produktion (omkring fra 500 til 1000 undersøgelser om året). Denne løsningen kræver ingen driftskompetance, og stiller ingen andre krav til klinikken end en internet forbindelse.

Lokal PACS-server

Lokal PACS server med cloudlagring som back up, hvor alle klinikkens undersøgelser først lagres lokalt i et nærlager, for så at uploades og lagres online. PACS holder selv rede på hvor undersøgelsen er lagret. Produktet passer bedst for de som har fra en mellemstor til stor årlig produktion af undersøgelser (fra 1000 til 2500 undersøgelser om året). Produktet stiller krav til klinikkens datakompetance og infrastruktur.

Stand Alone lokal PACS-server

“Stand Alone” Lokal PACS server, hvor alle klinikkens undersøgelser lagres lokalt og distribueres fra klinikkens egen server. Produktet passer best for de som har fra en mellemstor til stor årlig produktion af undersøgelser (fra 1000 til 2500 undersøgelser om året), og har egen driftskompetance. Løsningen stiller krav til datakompetance, infrastruktur, og back up-rutiner.

pacs_skisse.png
 
 
 

Brugervenlighed

Fælles for alle tre modeller er at de har samme funktionalitet og grænsesnit, dette giver enklere brugeroplæring, og en god brugeroplevelse.

Systemets distributionsløsning er så fleksibel og robust, at når undersøgelsen er godkendt, og læst ind i PACS systemet, så er den tilgængelig på alle klinikkens arbejdsstationer. Eneste begrænsning for at nærstuderer undersøgelsen vil afhænge af de enkelte arbejdsstationers skærmkapasitet, men med dagens skærmteknologi vil dette have en marginal betydning for den gennomsnitlige bruger / klinik.

Besøg vores partner på PACS

Besøg vores partner på PACS

 
 

Vil du vide mere, så kontakt os

Navn *
Navn
Anvender du Sanimalis i dag