shutterstock_447297313.jpg

PACS

I samarbeid med danske W4M. tilbyr vi PACS-løsning tilpasset Sanimalis.

Denne løsningen gir et sømløst grensesnitt og full integrasjon mellom Sanimalis og samtlige radiologienheter i veterinærmarkedet. Sanimalis har også en helt ny, og bedre radiologijournal designet for å ta vare på klinikkens egen arbeidsflyt.

 

Hvordan fungerer PACS?

 
  • PACS er vår løsning på all kommunikasjon mellom Sanimalis og klinikkenes røntgenutstyr

  • PACS er skreddersydd for brukerne av Sanimalis

  • PACS kommuniserer direkte med klinikkens modaliteter som CR, CT, MR, US, Tannrøntgen m.m. på modalitetens eget språk (DICOM)

  • PACS stiller ingen krav om dyre kommunikasjonsløsninger, men benytter klinikkens allerede opparbeidede infrastruktur, både internt og eksternt (internett forbindelse)

  • PACS er en integrert del av Sanimalis. Dette gjør at vi får en direkte kommunikasjon begge veier, fra Sanimalis via PACS løsningen, til modalitet. Fra modalitet når undersøkelsen er godkjent, via PACS løsning, og tilbake til journal i Sanimalis. Dette gjør at informasjonen om pasienten og undersøkelsen automatisk overføres til modaliteten og at bestiller av undersøkelsen får tilbakemelding når undersøkelsen er utført og godkjent av radiolog / radiograf, hvorpå bildene kan ses direkte i Sanimalis

Forskjellige løsninger tilpasset ulike behov:

 

PPACS Nettlagring

PPACS Nettlagring, hvor alle klinikkens undersøkelser lagres og distribueres online. Produktet passer best for dere som har en liten til mellomstor årlig produksjon (rundt fra 500 til 1000 undersøkelser i året). Denne løsningen krever ingen driftskompetanse, og stiller ingen andre krav til klinikken enn en internett forbindelse.

Lokal PACS-server

Lokal PACS server med Nettlagring som back up, hvor alle klinikkens undersøkelser først lagres lokalt i et nærlager, for så å lastes opp og lagres online. PACS holder selv rede på hvor undersøkelsen er lagret. Produktet passer best for dere som har fra en mellomstor til stor årlig produksjon av undersøkelser (fra 1000 til 2500 undersøkelser i året). Produktet stiller krav til klinikkens datakompetanse og infrastruktur.

Stand Alone lokal PACS-server

«Stand Alone» Lokal PACS server, hvor alle klinikkens undersøkelser lagres lokalt og distribueres fra klinikkens egen server. Produktet passer best for dere som har fra en mellomstor til stor årlig produksjon av undersøkelser (fra 1000 til 2500 undersøkelser i året), og har egen driftskompetanse. Løsningen stiller krav til datakompetanse, infrastruktur, og back up-rutiner.

pacs_skisse.png
 
 
 

Brukervennlighet

Felles for alle tre modellene er at de har samme funksjonalitet og grensesnitt, dette gir enklere brukeropplæring, og en god brukeropplevelse.

Systemets distribusjonsløsning er så fleksibel og robust, at når undersøkelsen er godkjent, og lest inn i PACS systemet, så er den tilgjengelig på alle klinikkens arbeidsstasjoner. Eneste begrensning for å granske undersøkelsen vil da ligge på de enkelte arbeidsstasjonenes skjermkapasitet, men med dagens skjermteknologi vil dette ha en marginal betydning for den gjennomsnittlige bruker / klinikk.

Besøk vår partner på PACS

Besøk vår partner på PACS

 

Meld din interesse, så tar vi kontakt

 

Kontakt

Våre åpningstider

Telefontid: Mandag til fredag 08:30 - 15:30

Siden 2013 har vi hatt fast personell på vår supportavdeling. Det gjør at de kjenner ditt behov godt. Ta gjerne kontakt for en hyggelig prat.

Ukentlig service på sentralserver

Hver søndag har vi servicevindu på vår sentralserver. Dette medfører at pålogging vil være utilgjengelig mellom 03:00 og 06:00.

71 20 27 70