AniCura

«Etter en nøye vurdering og utvelgelse med mange aktører, er vi overbeviste om at Sanimalis er rett journalsystem å satse på for oss».

Peter Dahlberg
VD og konsernsjef AniCura

Read More
TINGH
Fredrikstad Dyrehospital

«Sanimalis er en stor forbedring i forhold til tidligere Clinic- versjoner, og vi opplever nå en betydelig forbedret hastighet og bedre flyt i systemet. Det er fortsatt rom for forbedringer, men slik vi bedømmer det er Sanimalis det journalsystemet i Norden med klart størst potensiale.»

Carsten Glindø
Fredrikstad Dyrehospital

Read More
TINGH
Arendal Dyreklinikk

«Om Sanimalis vil vi si at: Oppgraderingen til Sanimalis var godt håndtert og problemfri. Programmet er enkelt og intuitivt å bruke, er fleksibelt og møter våre krav til journalsystem.»

Kristen Bjormyr
Arendal Dyreklinikk

Read More
TINGH