shutterstock_663987931.jpg

Sanimalis

Sanimalis är Nordens ledande journalsystem för veterinärer och har fler än 1500 användare.

Tillsammans med den nordiska alliansen är Sanimalis det ledande journalsystemet för veterinärer sedan 30 år med god kunskap om veterinärvårdsbranschen och dess behov. Därför är Sanimalis det mest moderna och uppdaterade journalsystemet, tillgängligt på marknaden för veterinärens arbetsdag – både i dag och i morgon.

Trofast har funnits sedan 1996 och i samarbete med vår nordiska allians har vi funnits på marknaden sedan mer än 30 år. Vi har därför de mest moderna och uppdaterade journalsystemen tillgängliga på marknaden.

 Journalsystemet Sanimalis är vår andra generations lösning för veterinärer som jobbar med både sällskapsdjur, häst och produktionsdjur. Systemets målgrupp är veterinärer med kunder som på förhand bokar ett besök, kommer till en klinik med sitt djur, där djuret undersöks och/eller behandlas. Eventuellt skrivs djuret in på en vårdavdelning, men det passar även veterinärer med ambulatorisk verksamhet. Ofta används avancerad kringutrustning som kommunicerar direkt med journalsystemet, samtidigt som anställda på kliniken ansvarar för olika ansvarsområden före, under och efter behandlingen av djuret. Sanimalis hanterar flera samtidiga användare lättöverskådligt. Sanimalis lyder under både journalföring och-bokföringslagen. Systemet hanterar rapportering av djursjukdata till Statens Jordbruksverk och har bla. uppdatering mot CDB.  

 

Fördelar

 
 • Lyder under journalföringslagen

 • Lyder under bokföringslagen

 • Följer kraven från försäkringsbolagen

 • Uppdatering av CDB

 • Rapportering mot SJV

 • Uppdatering av läkemedelsregistret

 • Säkrar ett enkelt arbetsflyt i din verksamhet

 • Tidbok med bokningsfunktion på både funktion och person

 • Flera besök på en debitering eller flera debiteringar på ett besök

 • Mallar med standardtexter

 • Enkel och tidsbesparande hantering av direktreglering

 • Enkla och tidsbesparande journalförslag med automatisk debitering för undersökning, behandling mm

 • Journalfritexter med tabeller och valfritt typsnitt

 • Standardiserat PACS-system som stöttar CR, CT, MR och ultraljud med arbetslistor

 • Central eller lokal server

 • Effektiv sökning mot internet vid registrering av nya kunder

 • Hög patient och- datasäkerhet

 Be om offert

 

Kontakt

Våra öppettider

Telefontid: Måndag till fredag kl:08:00 - 16:00

Vi har sedan 1996 haft personal på vår supportavdelning. Det gör att de känner till dina behov väl. Ta gärna kontakt för mer information.

Veckovis service på centralservern

Varje söndag har vi service på vår centralserver. Detta medför att inloggning inte är möjligt mellan kl:03:00 och 06:00.

021 - 18 26 00