shutterstock_481754362.jpg

Fakturaadministrasjon

Integrasjon mot SVEA

I Sanimalis kan det settes opp direkte integrasjon med SVEA for at SVEA skal administrere fakturaene.

Fakturaene blir sendt elektronisk til SVEA som videresender dem til mottaker på den måten mottaker ønsker den (EHF, på Epost eller som papirfaktura i posten). Ønsket leveringsmåte og og om mottaker skal kreditsjekkes registreres i kundearkivet.

I massefakturering vil bare kunder med registrert org.nr kreditsjekkes. Ved direktefakturering kan det kjøres kreditsjekk mot org.nr eller personnummer. Det er ikke tillatt å lagre personnummer i Sanimalis i Norge, så da må kunden være tilstede og oppgi personnummeret sitt for kreditsjekk.

Betalingsregistrering av fakturaer som er sendt til SVEA vil være på plass snart (omtrent som innlesing av OCR-betalinger).

I Sanimalis kan det settes opp direkte integrasjon med SVEA for at SVEA skal administrere fakturaene.

Avtalen med SVEA kan være på to nivå:.

  1. Bare administrasjon, dette betyr utsending, purring, ev. inkasso, betalingen sendes fra SVEA til klinikken når kunden har betalt.

  2. Kjøp av faktura, SVEA kjøper fakturaer der mottaker kreditsjekkes og blir godkjent, hvis kreditsjekk ikke godkjennes eller kreditsjekk ikke blir gjort, går fakturaen til administrasjon, se punkt 1.

SVEA sender betaling for fakturaer de har kjøpt første virkedag (bankdag) etter kjøp.

Ta kontakt med SVEA for avtale.

 
Svea-integreringen tillater valget mellom å la Svea bare administrere fakturaen, eller om den skal selges til Svea.

Svea-integreringen tillater valget mellom å la Svea bare administrere fakturaen, eller om den skal selges til Svea.

 

Fordeler

 
  • Sende faktura til mottaker som EHF, med epost eller som papirfaktura

  • Kjøpe fakturaer med godkjent kreditsjekk, betalingen kommer til klinikken neste bankdag

  • Ta ansvar for betaling, purring og inkasso

Kontakt

Våre åpningstider

Telefontid: Mandag til fredag 08:30 - 15:30

Siden 2013 har vi hatt fast personell på vår supportavdeling. Det gjør at de kjenner ditt behov godt. Ta gjerne kontakt for en hyggelig prat.

Ukentlig service på sentralserver

Hver søndag har vi servicevindu på vår sentralserver. Dette medfører at pålogging vil være utilgjengelig mellom 03:00 og 06:00.

71 20 27 70